top of page

Vizyonumuz

Alanında uzman araştırmacılarının ve uyguladığı işbirliği programlarının sayısını artırarak önümüzdeki 10 yıllık kısa-orta vadeli dönem içerisinde cam ve saydam kristalleri temel alan optik malzemeler ve cihazlar alanında ülkemizin önde gelen teknoloji firmalarından biri haline gelmek ve yurt dışı pazarında pay sahibi olmaktır.

Misyonumuz

Geliştirdiğimiz teknolojik ürünlerle ülkemizdeki geniş düz cam endüstrisinin ürünlerinin katma değerini artırmak, savunma sanayi, telekomünikasyon ve medikal gibi öncelikli endüstriyel alanlardaki teknolojik eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunmak, bu endüstrilerin ürettikleri ürün ve sistemlerde kullanılabilecek teknolojik alt sistemlerin yurtiçinden karşılanmasına destek olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak, yetişmiş araştırmacı ve personelin istihdamını sağlamaktır.

Yol haritamız

Firmanın hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere hazırlanmış master planı; kısa vadede PDLC tabanlı mikro cihazların geliştirmek, orta uzun vadede ise polimerik ve inorganik optik filmlerin üretimine dair altyapıları sağlamak, cam altlıklar üzerinde elektro-optik mikro cihazların geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yürütmek, film formunda aydınlatma cihazları ve esnek altlıklar üzerinde üretilmiş organik elektronik cihazları geliştirmek gibi adımlardan oluşmaktadır.

bottom of page