top of page

Akıllı dış cephe ve ısıl kontrol camı çözümleri

Dış cephede, ısı yalıtımı amacıyla çift-cam sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerde iç ve dış cephede bulunan iki cam arasında boşluk bulunmaktadır ve bu boşluk kuru hava veya argon ile doldurulmaktadır. Fasad camlarının kullanım amaçları, camın kullanılacağı iklim şartları çift-cam sistemlerinin yapısını belirler. Güvenlik, UV koruma, soğuk veya sıcak iklimlerde ısı yalıtımı ihtiyaçlarına göre dış veya iç taraflarda lamine cam kullanılması, bu camların low-e veya solar low-e kaplamalı olması gereklilikleri ortaya çıkmaktadır. TETA Akıllı Cam® filmleri fasad camlarında farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Kendinden yapışkanlı PDLC filmler çift-camların iç ortama açık yüzeylerine cam üretildikten sonra yapıştırılarak kullanılabilir. Bunun dışında film, camlardan birinin ara boşluğa bakan yüzeyine yapıştırılabilir. Ancak bu durumda dikkat edilmesi gereken hususlar low-e, solar low-e veya anti-reflekte (AR) kaplamalı yüzeye filmin yapıştırılmaması ve PDLC filmin, boşluğun yalıtılması için kullanılan ve nem tutucu malzeme ile doldurulmuş alüminyum çıtanın altında kalmayacak boyutlarda hazırlanmasıdır. Bu durumda çift-cam sistemi film iç yüzeye yapıştırıldıktan sonra yalıtılır. Filme elektrik taşıyan kablolar özel bir prosedür ile çitadan geçirilir ve yalıtılır. Lamine akıllı camların çift cam sistemine entegre edilmesi daha basit prosedürleri kapsamaktadır. Lamine akıllı cam, çift cam sisteminin tanımlanan ihtiyaç veya özelliklere binaen iç veya dış tarafta kalacak camı oluşturmak üzere diğer cam ve alüminyum çıtalarla birleştirilir ve standart yalıtma işlemleri uygulanır. Bu sistemde elektrik akımını taşıyan kablolar lamine camın üzerinde olduğundan özel bir yalıtım prosedürüne gerek görülmemektedir.

çift cam.jpg
çift cam.jpg

TETA Cam Teknolojileri, isterleri müşteri tarafından belirlenmiş çift-cam sistemlerini yerli veya ithal camlarla tasarlamakta, PDLC cam filmlerini bu sistemlere entegre etmektedir. Tasarlanan çift-cam sistemlerinde low-e veya solar low-e gibi teknik kaplamalı, düşük demirli ve lamine camlara yer verilebilmekte ve ihtiyacınıza tam olarak cevap veren sistemler ortaya çıkartılmaktadır.

Akıllı Isıl Yalıtım Camınızı

Özelleştirin

İhtiyaç duyduğunuz özellikleri listeleyerek bize gönderin ve sizin için en uygun çözümü bulmamıza yardımcı olun.

Teşekkürler! Mesaj gönderildi.

Isıl yalaıtım camlarının kalınlığı ve çift camın aralığı ne kadar olmalı?

Çift cam boşluğu hangi gazla doldurulmalı?

Akıllı cam hangi renk olmalı?

Saydamlık mı daha önemli yoksa enerji verimliliği mi?

Camlar hangi iklim şartlarında kullanılacak?

bottom of page